Povolení zajišťujeme pro všechny typy staveb a po celé ČR.

 • ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ / STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

 • ÚZEMNÍ SOUHLAS / OHLÁŠENÍ STAVEB

 • VODOPRÁVNÍ ŘÍZENÍ – STUDNY, ČOV, ATD

 • JEDNÁNÍ S DOTČENÝMI ORGÁNY

 • JEDNÁNÍ SE SPRÁVCI SÍTÍ

 • ZÍSKÁNÍ VŠECH DOKUMENTŮ A STANOVISEK PŘÍSLUŠNÝCH OSTATNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY

 • VYNĚTÍ ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU, VČETNĚ PODKLADŮ

 • ŽÁDOST O ÚZEMNÍ STUDII + ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI

 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY – STUDNA

 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY – ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD

 • ŽÁDOST O POVOLENÍ VÝJIMKY

 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

 • POVOLENÍ CESTY ( KOMUNIKACE)

 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ ZMĚNY DRUHU POZEMKU

 • ŽÁDOST O OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ STAVBY

 • ŽÁDOST O DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY

 • ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ

 • ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ UŽÍVÁNÍ STAVBY NEBO JEJÍ ČÁSTI

 • KOLAUDAČNÍ SOUHLAS, PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

 • KONZULTACE PŘED KOUPÍ POZEMKU TZV. „PŘEDINŽENÝRING“

 • LEGALIZACE STAVEB

 • ZAMĚŘENÍ POZEMKU

 • ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STAVBY – PASPORT STAVBY

 • PD VODOVODNÍ, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

 • VYPRACOVÁNÍ PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

 • MĚŘENÍ RADONU A STANOVENÍ RADONOVÉHO INDEXU

 • TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA (VODOVOD, SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, DEŠŤOVÁ KANALIZACE, PLYN, ELEKTROROZVOD – PRODLOUŽENÍ ŘADU)
test

Důležité otázky a odpovědi týkající se stavebního povolení.

Vše co potřebujete vědět o stavebním zákonu.

Jsme schopni pracovat po celé České republice.

Máte dotaz nebo chcete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

Získejte zdarma kalkulaci služeb

Bezplatně pro Vás zpracujeme kalkulaci k vašemu projektu.

KONTAKT

Stavbapovolena.cz
Martin Raček
Táborská 158
257 91 Sedlec – Prčice

IČO: 03896234

+420 722 428 960

info@stavbapovolena.cz

Stavební povolení zařizujeme po celé ČR

Všechna práva vyhrazena stavbapovolena.cz | created by Cool Face